Otázky a odpovědi

Stalo se, že by někdo zabloudil?

Ano, ale pouze minuli stanoviště a navigační přístroj je dovedl na další stanoviště.

Co když selže navigace nebo se vybije baterie?

Každá skupinka dostane kontaktní tel. číslo a pořadatel přiveze po domluvě náhradní navigaci.

Jdou všichni stejnou cestou?

Šipka přístroje neukazuje cestu, ale pouze směr k dalšímu stanovišti. Může se tak stát, že někdo si malinko nadejde a někdo jde přes přírodní překážky.

Je složitá obsluha navigačního přístroje?

Každá skupinka je před startem poučena jak s navigací zacházet.

Je vidět v přístroji mapa?

Ne, navigace je nemapová. S mapou by hry ztratili kouzlo.

Můžeme si pomáhat s mapou nebo PDA?

Ne, všichni musí hrát Fer Play.